ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa”

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 5276/03.10.2017 2ης Ανοιχτής Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής του έργου με ΚΩΔ : «EGF/2015/011 GR/Superm
Read More

ΕΚΔΟΣΗ 2 (ΤΕΛΙΚΗ): ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης: ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Read More

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Πρόσκληση: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡ
Read More

ΕΚΔΟΣΗ 1: ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης: ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa”

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη 1/2017 για την υποβολή της προσφοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» καθως και οι πίνακες οικονομ
Read More

ΤΡΟΠOΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Πρόσκληση: Τροπoποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο του έργου με Κωδικό «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA»
Read More

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ «ΚΩΔ: EGF/2015/011 GR/ SUPERMARKET LARISSA» ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πατήστε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την Αίτηση συμμετοχής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Read More

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/SUPERMARKET LARISSA»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Πρόσκληση: Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων κατάρ
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2015/011 GR/ Supermarket Larissa»

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πατήστε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την Αίτηση συμμετοχής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa”

Ενημερώνουμε ότι η Διακήρυξη (και τα παραρτήματα) του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που αφορά την ενέργεια Β.1 του EGF/2015/011 GR/Supermar
Read More