ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔΒΜ 2 – ΚΑΕΛΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας – Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΔΒΜ 2 – ΚΑΕΛΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας – Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας – Β’ ΚΥΚΛΟΣ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017 του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης, έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης,    και επιθυμούν να παρακολουθήσουν την κατάρτιση στην Αλεξάνδρεια, μπορούν  να επικοινωνήσουν με το Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΚΑΕΛΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, προκειμένου να ενημερωθούν  εγκαίρως    και να οργανωθούν  τα αντίστοιχα τμήματα κατάρτισης.

Πληροφορίες : ΚΔΒΜ 2 Κ.Α.ΕΛ.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

                          Νικ. Πλαστήρα 81 , 2ος όροφος 

                         (στο ίδιο κτίριο με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας)

                         Τηλ: 2333028010

                          e-mail: alexandria@kaele.gr

Το Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΚΑΕΛΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, είναι αδειοδοτημένος – εγγεγραμμένος πάροχος κατάρτισης στο Μητρώο Παρόχων της συγκεκριμένης δράσης και προτίθεται να υλοποιήσει  το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων, στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης  περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, στον επίσημο ιστότοπο www.voucher.gov.gr. Xρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).