ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας της Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το ΚΑΕΛΕ αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεσμευόμενο να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς. Το ΚΑΕΛΕ θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το ΚΑΕΛΕ είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.

 1. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, καθώς και την ενημέρωση αυτών για τα θέματα αρμοδιότητας του ΚΑΕΛΕ. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση, μεταβολή ή διαγραφή αυτών.
 2. Προσωπικά Δεδομένα: Το ΚΑΕΛΕ ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι υπεύθυνη για να αποφασίσει τον τρόπο τήρησης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Το ΚΑΕΛΕ ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς το ΚΑΕΛΕ. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά νόμιμο και διαφανή τρόπο.
 3. Ασφάλεια Δεδομένων: Το ΚΑΕΛΕ έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους (υπαλλήλους / συνεργάτες) είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
 4. Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι Του ΚΑΕΛΕ καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με το ΚΑΕΛΕ έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.
 5. Δικαιώματα Υποκειμένου: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα, του ν. 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, αντίρρησης. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση dp@kaele.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210 3259200.
 6. Χρήση Δεδομένων: Το ΚΑΕΛΕ μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας (π.χ. newsletter, προσκλήσεις, εκδηλώσεις, συμμετοχή σε έργα) καθώς και για κάθε τι άλλο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και οργάνωσή μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις από το ΚΑΕΛΕ, μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dp@kaele.gr.
 1. Συμμετέχοντες, ομιλητές και προσκεκλημένοι σε συνέδρια και εκδηλώσεις:
  Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την διαχείριση των εκδηλώσεών – συνεδρίων μας και των σκοπών τους. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα κάτωθι:
 1. Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τηλέφωνα επικοινωνίας και ιδιότητα – επάγγελμα. Σε περίπτωση που προβλέπεται συνδρομή ή κόστος εγγραφής στο συνέδριο/εκδήλωση κλπ επεξεργάζονται επιπλέον των ανωτέρω δεδομένων, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΔΟΥ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Επάγγελμα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) κ.λπ.
 2. Δεδομένα Εικόνας (Φωτογραφικό υλικό/Βιντεοσκόπηση): Στο πλαίσιο υλοποίησης των ως άνω εκδηλώσεων, είναι δυνατόν να πραγματοποιείται λήψη φωτογραφικού υλικού ή/και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, για την τυχόν ανάρτηση σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ΚΑΕΛΕ, media κλπ.
 1. Γνωστοποίηση Δεδομένων: Το ΚΑΕΛΕ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.
 2. Διατήρηση Δεδομένων: Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα.
  Προβαίνουμε σε εύλογες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας βάσει της ακόλουθης λογικής:
  α. τουλάχιστον για τη διάρκεια για την οποία χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για την παροχή μίας υπηρεσίας, β. όπως απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, από τυχόν σύμβαση ή στο πλαίσιο των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας
  γ. μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή για μεγαλύτερο διάστημα, εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο τυχόν σύμβασης, από την ισχύουσα νομοθεσία ή για στατιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται στα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
 3. Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της ιστοσελίδας του ΚΑΕΛΕ μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Το ΚΑΕΛΕ δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 4. COOKIES: Το ΚΑΕΛΕ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ΚΑΕΛΕ είναι δημοφιλείς. Το ΚΑΕΛΕ δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, όμως, στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dp@kaele.gr.
 5. Τροποποίηση Πολιτικής: Το ΚΑΕΛΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.