Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) είναι μέλος του μητρώου παρόχων κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και συμμετέχει στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 – 200 ωρών – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Το ΚΑΕΛΕ, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προτίθεται να υλοποιήσει τα κάτωθι, εγκεκριμένα από την ΔΥΠΑ, προγράμματα 200 ωρών έκαστο:

1. Βασικές δεξιότητες πληροφορικής
2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
3. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)
4. Social Media Marketing
5. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)
7. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
8. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
9. Online Branding και Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 23330 28010, alexandria@kaele.gr
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310 566282, thessaloniki@kaele.gr
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 24310 79455, trikala@kaele.gr
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΕΛΕ ΠΑΤΡΩΝ, 2610 621757, patra@kaele.gr

Εναλλακτικά παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ