Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), της Ε.Σ.Ε.Ε., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια:

Πέντε (5) σταθερών Η/Υ, είκοσι (20) οθονών Η/Υ, τριάντα (30) μονάδων σκληρού δίσκου SSD, τριάντα (30) βάσεων στήριξης δίσκων SSD & δεκαπέντε (15) μονάδων μνήμης RAM για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού.

Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, κος Λάμπρου, κος Χατζόπουλος,

τηλ: 210 3259221

Email: itsupport@esee.gr